Odoo Accounting

[row padding=”50px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″]

Phân hệ Kế toán & Tài chính (Finance & Accounting Management)

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Công việc kế toán trở nên dễ dàng hơn

Giao diện đẹp và đầy đủ tính năng, phân hệ kế toán của chúng tôi phù hợp cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Phân hệ kế toán của ERPOnline cung cấp một cách hành xử tối ưu hơn cho đội ngũ kế toán của bạn khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp.

Kích hoạt tính năng theo nhu cầu; từ phân tích tích hợp kế toán ngân sách, tài sản và nhiều công ty thành viên

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”236″] [/col] [/row]