Odoo CRM

[row padding=”50px 0px 0px 0px” class=”crm-1″] [col span__sm=”12″]

Phân hệ Quản lý Quan hệ Đối tác & Khách hàng (CRM)

Phân hệ này cho phép một nhóm nhân viên (kinh doanh, bán hàng) quản lý các tiềm năng (leads), cơ hội kinh doanh (opotunities), và cuộc gọi (phone call) một cách thông minh và hiệu quả.

Phân hệ này quản lý các tác vụ chính như thông tin liên lạc, nhận dạng khách hàng, ưu tiên hóa từng loại tác vụ bán hàng, phân công công việc, hướng xử lý và thông báo tự động.

OpenERP đảm bảo tất cả các cơ hội kinh doanh cũng như các tác vụ phải được quản lý và thực thi kịp thời bởi nhân viên chuyên trách, khách hàng và nhà cung cấp bằng cách có thể tự động gửi nhắc nhở, tăng mức báo động hay tự động thực hiện một hay nhiều tác vụ nào đó dựa trên các quy tắc định sẵn của doanh nghiệp.

Điều tuyệt vời nhất của hệ thống này là người dùng không cần phải thực hiện thao tác gì đặc biệt. Phân hệ CRM có cổng email giao tiếp đồng bộ giữa email và hệ thống ERP của bạn. Bằng cách đó, người dùng có thể chỉ gửi, nhận và quản lý email ngay trong hệ thống ERP của Cty mình.

Phân hệ này cũng chịu trách nhiệm về việc trả lời tự động, thực hiện một số hành động chăm sóc khách hàng tự động như gửi thư cám ơn, định tuyến thư từ từ khách hàng đến đúng chỗ, đúng người chuyên trách.

Báo biểu cho CRM sẽ bao gồm:

  • Doanh thu dự kiến theo giai đoạn và người dùng (dưới dạng biểu đồ)
  • Các cơ hội kinh doanh theo giai đoạn (dưới dạng biểu đồ) 
[/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Quản lý quan hệ khách hàng

Tăng hiệu suất bán hàng, cài thiện tỷ lệ dành đơn hàng, tăng doanh thu

[row_inner v_align=”middle” padding=”30px 0px 0px 0px”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý các kênh bán hàng của bạn mà không mất nhiều công sức. Thu hút khách hàng tiềm năng, theo dõi các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp. Phân tích chất lượng của khách hàng tiềm năng để đưa ra quyết định và tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp email từ tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn trực tiếp vào ứng dụng.

[/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”267″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Hệ thống quản lý kiểu Kanban giúp theo dõi các kênh bán hàng

Theo dõi và kiểm soát các Cơ hội với khung nhìn kiểu Kanban. Có ngay các thông tin liên quan đến cơ hội kinh doanh.

[row_inner padding=”30px 0px 0px 0px”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”271″] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Theo dõi nguồn gốc cơ hội kinh doanh (opotunities) của bạn với mô hình Kanban chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Khi bạn làm việc trong kênh bán hàng và nhận được thông tin tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội mới và doanh thu dự kiến​​. Thúc đẩy hoạt động bán hàng của bạn với phần mềm quản lý tuyệt vời của chúng tôi, được áp dụng không chỉ với các doanh nghiệp nhỏ.

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner padding=”30px 0px 0px 0px”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý Tiềm năng (Leads) dễ dàng hơn

Tự động tạo các tiềm năng một cách tự động dựa trên email gửi đến. Phân tích các nguồn để đánh giá tính khả thi của một cơ hội bán hàng. So sánh hiệu quả của các kênh hay các chiến dịch marketing cũng như sự hiệu quả của các nhóm bán hàng (Sales Team).

[/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”273″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Định hướng sự cạnh tranh bằng lý thuyết Gamification

Kích thích ham muốn cạnh tranh bản năng của đội ngũ bán hàng

Củng cố các thói quen tốt và cải thiện tỷ lệ giành chiến thắng thông qua sự công nhận thời gian thực và các phần thưởng được lấy cảm hứng từ các cỗ máy chơi game (lý thuyết Gamification). Sắp xếp đội ngũ bán hàng theo các mục tiêu kinh doanh rõ ràng cùng với các thử thách, mục tiêu cá nhân và đội ngũ trưởng nhóm.

[row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”276″]

Đội ngũ lãnh đạo

Thúc đấy các nhà lãnh đạo và khuyến khích cạnh tranh trong đội ngũ bán hàng bằng các tỉ lệ hiệu suất làm việc.

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”277″]

Mục tiêu cá nhân

Phân công các mục tiêu rõ ràng cho người dùng cho hòa hợp với mục tiêu chung của công ty.

[/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”278″ image_size=”original” width=”50″]

Mục tiêu nhóm

So sánh doanh thu với dự báo và ngân sách trong thời gian thực.

[/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]