Odoo Inventory

[row padding=”50px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″]

Phân hệ Kho (Warehouse)

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”331″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Hệ thống quản lý kho

Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá.

Giảm thời gian quản lý của bạn, tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép của ERPOnline.

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý xuất – nhập – tồn bằng phương pháp ghi sổ kép

Dựa trên khái niệm ghi sổ kép đã cách mạng hóa kế toán, hệ thống quản lý hàng tồn kho của ERPOnline không làm hao hụt, giảm hoặc mất mát hàng hóa; hàng hóa chỉ là chuyển từ một địa điểm này sang địa điểm khác.

Điều này cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ (từ khách hàng đến nhà cung cấp, không giới hạn địa điểm kho hàng của bạn), báo cáo tiên tiến (ví dụ như định giá hàng tồn kho vào sản xuất tại vị trí tồn kho đối ứng) và một giao diện người dùng rất đơn giản.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”333″] [/col] [/row]