Odoo Sales

[row padding=”50px 0px 0px 0px” class=”sales-1″] [col span__sm=”12″]

Phân hệ Quản lý Bán hàng và Doanh số (Sales Management)

 

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”307″ image_size=”original”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản lý bán hàng một cách dễ dàng

Từ báo giá đến xuất hóa đơn chỉ với vài lần nhấp chuột

Vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ chào giá đến xuất hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan và dễ truy xuất. Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự động hóa việc xuất hóa đơn và thông báo đến nhân viên bán hàng khi họ có tác vụ cần phải thực hiện.

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Tạo các báo giá chuyên nghiệp

Tạo báo giá trong vài giây. Gửi báo giá ngay bằng email hoặc in thành PDF chuyên nghiệp. Theo dõi các báo giá, chuyển đổi từ một báo giá thành hợp đồng bán hàng hóa/dịch vụ chỉ với một lần nhấp chuột.

Dành thêm thời gian cho việc bán hàng, không phải nhập lại các dữ liệu đã có.

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”311″ image_size=”original”] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”313″ image_size=”original”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Tích hợp hoàn chỉnh

Các thông tin bạn cần đều xuất hiện theo ngữ cảnh khi thao tác

Không mất thời gian để tìm kiếm thông tin khách hàng, hợp đồng, sản phẩm liên quan, tất cả các thông tin đó được truy suất dễ dàng, thuận tiện khi bạn tạo báo giá.

Toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo báo giá/hợp đồng đều xuất hiện theo ngữ cảnh để tiết kiệm thời gian tra cứu thông tin khách hàng, sản phẩm hay các thông tin liên quan khác.

Truy cập kiểm tra lượng tồn kho của hàng hóa trong các kho khác nhau, truy cập thông tin về bảng giá đối với từng khách hàng đặc thù, lịch sử bán hàng của khách hàng tiềm năng này….

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Tích hợp đầy đủ với hệ thống xuất hóa đơn

Với tất cả các phương thức xuất hóa đơn mà bạn cần

Hỗ trợ nhiều phương thức xuất hóa đơn (xuất hóa đơn từng phần hay toàn phần; xuất hóa đơn dựa trên thời gian, khi bàn giao, hoặc một con số cố định, v.v.); ERPOnline hỗ trợ tất cả các phương thức đó.

Tự động tạo các hóa đơn mang tính định kỳ, tạo các khoản ứng trước chỉ với một vài lần nhấp chuột,vv…

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”315″ image_size=”original”] [/col] [/row]